Opdrachtgever: Printerij Copy Graphic

Opdracht: Fotografie van producten en productieproces voor gebruik in brochure en op de website website.

In de fotografie moest zowel de tastbaarheid van het product als professionaliteit en capaciteit van het productieproces tot uitdrukking komen.

www.CopyGraphic.nl